Dzisiaj jest: 2023-09-24
Imieniny: Dory, Gerarda, MarynyGiełda
GPW (2023-09-22 18:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl


Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl


Depozyty 3m
2023-09-22
WIBID 3M 5,59 -0,18%
WIBOR 3M 5,79 -0,17%
WIBOR 1M 6,11 +0,16%
EURIBOR 3M 3,96 +0,53%
EURIBOR 1M 3,87 +0,91%
Wspierane przez Money.pl


jesteś tutaj: StartZAWIADOMIENIEZarząd Banku Spółdzielczego w Wąchocku zgodnie z §
23 Statutu Banku zawiadamia , że
w dniu 
27 czerwca 2023 r.( wtorek o godz. 11-tej  (
w przypadku obecności  mniejszej niż 50%
liczby uprawnionych w
II terminie: o godz. 11³° )
w lokalu  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Wąchocku  z  siedzibą  przy ul.  Kościelnej  7                                           


                                                                                    
                    odbędzie się

                                                         ZEBRANIE  PRZEDSTAWICIELI

                                                        Członków Banku Spółdzielczego


które oceni działalność Banku Spółdzielczego za rok 2022 i zatwierdzi kierunki działania na rok  2023.

Czynny udział w Zebraniu Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego oraz podjęte uchwały pozwolą lepiej wypełnić zadania oraz podnosić zakres i jakość usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy.

 

Wąchock, dn. 24 maja 2023 r.     

                                                                                   Zarząd Banku Spółdzielczego                           

                                                                                             w Wąchocku


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PORZĄDEK OBRAD: 

 

1.     Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

2.     Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.

3.     Wybór  Komisji Mandatowej, Skrutacyjno – Wyborczej, Odpowiedniości i Wnioskowej.

4.     Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli i podjęcie Uchwały nr 1/1/2023.

5.     Przyjęcie porządku obrad i podjęcie Uchwały nr 2/1/2023.

6.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i podjęcie Uchwały nr 3/1/2023.

7.     Stwierdzenie przez Komisję Mandatową prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do 
podejmowania  uchwał.

8.     Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Banku w 2022 roku oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.

9.     Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wąchocku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok.

10.  Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022   
roku
.

11.  Raport z oceny funkcjonowania Polityki zmiennych składników wynagradzania osób na stanowiskach kierowniczych w 2022 roku.

12.  Wyniki Oceny stosowania Zasad  ładu korporacyjnego w BS w 2022 roku.

13.  Przedstawienie protokołu Komisji Odpowiedniości z dokonania oceny odpowiedniości  indywidualnej wtórnej ustępujących członków Rady Nadzorczej za 2022 roku.

14.  Ocena zbiorowa Rady Nadzorczej.

15.  Przyjęcie Regulaminu przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej Uchwała nr4/1/2023

16.  Ocena odpowiedniości indywidualnej pierwotnej Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej (w tym odczytanie protokołu Komisji Odpowiedniości Uchwała nr 5/2023.

17.  Przeprowadzenie wyborów Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2023.

18.  Dyskusja nad sprawozdaniami Rady i działalności Banku.

19.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku w 2022 roku - Uchwała nr 6/1/2023,

b)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wąchocku - Uchwała nr 7/1/2023,

c)     zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej - Uchwała nr 8/1/2023,

d)    przyjęcia Raportu z oceny funkcjonowania: Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Wąchocku - Uchwała nr 9/1/2023,

e)     przyjęcie Wyników oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Wąchocku - Uchwała nr 10/1/2023,

f)     udzielenia absolutorium członkom Zarządu – Uchwały: nr 11/1/2023, nr 12/1/2023, 13/1/2023.

g)    podziału nadwyżki bilansowej - Uchwała nr 14/1/2023,

h)     określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągać - Uchwała nr 15/1/2023,

i)      zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej- Uchwała nr 16/1/2023,

20.  Uchwalenie kierunków działalności Banku Spółdzielczego na rok 2023 - Uchwała nr 17/1/2023.

21.  Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Wyborczej z przeprowadzonych  wyborów  członków Rady Nadzorczej i podjęcie Uchwały 18/1/2023 stwierdzającej dokonanie wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wąchocku.

22.  Zamknięcie obrad.

  

Uwaga:

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Wąchocku roczne sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego (sprawozdanie z działalności Banku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej ) łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz  z raportem, sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i rozpatrzenia wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich, projektów uchwał jakie mają być podjęte na tym  Zebraniu Przedstawicieli, w Wąchocku  oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu  w lokalu Banku Spółdzielczego w Wąchocku przy ulicy Wielkowiejskiej 1 A w pokoju Głównej Księgowej w godzinach od 9:00 do 14:00 a w dniu Zebrania Przedstawicieli na sali obrad.

                                                                                                    

Wąchock, dnia 24 maja 2023 r.     

 

                                                                                            Zarząd                                                     

                                                                      Banku Spółdzielczego w Wąchocku  
czytaj_wiecej


czytaj_wiecej


czytaj_wiecej


czytaj_wiecej


Szanowni Państwo!

Witamy na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Wąchocku – Banku wyłącznie z polskim kapitałem.

 

       

 

 

 

Mamy nadzieję, że na nasza witryna spełni Państwa oczekiwania i znajdą tu Państwo wiele cennych informacji.

Jako Bank ze stuletnią tradycją staramy się połączyć nasze doświadczenie z nowoczesnymi technikami zarządzania, obrotu kapitałem, kontaktu z klientem. Zrobimy wszystko by spełnić Państwa oczekiwania.Zapraszamy do korzystania z naszych usług oraz zapoznania się ze szczegółami skierowanej
do Państwa oferty.

 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
start aktualnosci o banku oferta kontakt polityka cookies netline www.grupabps.pl www.bankbps.pl www.nbp.gov.pl www.arimr.gov.pl www.bik.pl www.westernunion.com.pl www.bfg.pl www.union-investment.pl www.kir.com.pl