Dzisiaj jest: 2023-05-29
Imieniny: Benity, Maksymiliana, TeodozjiGiełda
GPW (2023-05-26 18:58)
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl


Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl


Depozyty 3m
2023-05-26
WIBID 3M 6,70 +0,00%
WIBOR 3M 6,90 +0,00%
WIBOR 1M 6,82 -0,44%
EURIBOR 3M 3,46 +1,23%
EURIBOR 1M 3,20 +1,91%
Wspierane przez Money.pl


jesteś tutaj: Start
Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe już od 29.07. 2022 r.

 

Uprzejmie informujemy, że można zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego w PLN przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych – na 8 miesięcy w latach 2022 - 2023.

 

Ustawowe wakacje kredytowe – najważniejsze informacje:

Spłatę kredytu możesz zawiesić na okres:

  • 1) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. -  w wymiarze dwóch miesięcy;
  • 2) od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • 3) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Dotyczy kredytów udzielonych przed dniem 1 lipca 2022 roku, a termin zakończenia okresu kredytowania określony w Umowie o kredyt upływa nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 roku

Zawieszenie spłaty kredytu rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia otrzymania wniosku przez Bank.

Okres kredytowania i daty umowne przedłużamy  o okres zawieszenia spłaty kredytu.

Zawieszenie spłaty kredytu nie wymaga aneksu do Umowy o kredyt oraz dokumentów dotyczących zabezpieczenia kredytu

Wniosek składają wszyscy współkredytobiorcy.

Nie pobieramy opłat za zawieszenie spłaty kredytu, nie naliczamy żadnych odsetek i nie pobiermy innych opłat, oprócz składek ubezpieczeniowych

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych

Informację o zawieszeniu spłaty przekażemy do Biura Informacji Kredytowej

Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.

Forma składania wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego:
1) osobiście w Placówce Banku (wymagana obecność wszystkich
    kredytobiorców),

2) poprzez system bankowości elektronicznej EBO, poprzez dedykowany
    formularz Wniosku,

3) drogą email na
sekretariat@bswachock.pl - wniosek powinien być kompletny i opatrzony
     kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich kredytobiorców,

4) drogą pocztową na adres Banku: Bank Spółdzielczy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1a,
     27-215 Wąchock

Informacja o ryzykach:

  1. W wyniku zastosowania wakacji kredytowych okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu, dlatego wniosek o zastosowanie wakacji kredytowych powinien być autoryzowany przez wszystkich kredytobiorców.
  2. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.
  3. W związku z wydłużeniem okresu kredytowania w wyniku zastosowania wakacji kredytowych istnieje ryzyko wyższego kosztu obsługi kredytu w przyszłości, z uwagi na fakt, że długoterminowy Kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oznacza to, że nie jest możliwe określenie oprocentowania kredytu jakie będzie obowiązywało w okresie kredytowania, wydłużonym o okres wakacji kredytowych. Ryzyko zmiennej stopy procentowej dotyczy kredytów oprocentowanych wg zmiennej stopy.

Zmienna stopa procentowa jest sumą marży oraz wskaźnika referencyjnego. Stopa oprocentowania zmienia się w zależności od zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR.
Rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch części – kapitałowej i odsetkowej. W przypadku kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej odsetkowa cześć raty kredytu może ulegać zmianom w zależności od aktualnej wysokości wskaźnika referencyjnego. Oznacza to, że zmienne oprocentowanie kredytu niesie ze sobą ryzyko zmiany kosztów obsługi kredytu (wzrost lub spadek) w czasie obowiązywania umowy, zatem przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu Kredytobiorca powinien wziąć pod uwagę długoterminowy trend na rynku finansowym oraz uwzględnić możliwość zmiany stóp procentowych. Każda zmiana stopy procentowej wpływa na wysokość (wzrost lub spadek) kosztów obsługi kredytu. Wzrost stopy procentowej powoduje, że wzrasta wysokość odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokość kwoty zadłużenia.

Bank zachęca, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych. Bank podkreśla, że analiza przeszłych trendów dotyczących kształtowania się wysokości stóp procentowych, w tym wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M, może być pomocna w podejmowaniu decyzji związanych z posiadanym kredytem. Analiza ta jednak nie stanowi gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów. Przykładowo, poziom stawki WIBOR 3M stanowiącej składową oprocentowania zmiennego wynosił w 2021 roku 0,21%, podczas gdy, 15 lat wcześniej wynosił około 20%

Ponadto Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z:

W załączeniu wzór wniosku:

 zal._nr_1_-__wniosek_o_wakacje_kredytowe-3.z_poprawkami.pdf (412.29 KB) zal._nr_1_-__wniosek_o_wakacje_kredytowe-3.z_poprawkami.pdf

wstecz
 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
start aktualnosci o banku oferta kontakt polityka cookies netline www.grupabps.pl www.bankbps.pl www.nbp.gov.pl www.arimr.gov.pl www.bik.pl www.westernunion.com.pl www.bfg.pl www.union-investment.pl www.kir.com.pl